Новости

Студиско патување во Варшава - Полска

Осум челнови на МАП ќе земат учество во студиското патување и промоцијата на преработени производи од зеленчук во Варшава - Полска во периодот 25/03 до 28/03/2012. Активноста е финсниски и технички поддржана од страна на АгБиз проектот на УСАИД.